Audyt
Oceniamy bieżące procesy i rozwiązania, sprawdzamy ich zgodność ze standardami i współczesnymi trendami. Tworzymy rekomendacje i wdrażamy nowoczesne digitalowe rozwiązania.
Optymalizacja
Za pomocą data science i nowych technologii pomagamy zoptymalizować procesy i zapewnić większą efektywność kampanii.
Strategia E-Commerce
Jesteśmy grupą ekspertów w zakresie sprzedaży online, czerpiemy wzorce z najlepszych rynkowych praktyk digital marketingu, jak również sami tworzymy innowacyjne rozwiązania w naszym wewnętrznym software house. Tworzymy strategię opartą na doświadczeniu i kreatywności.
Planowanie i przeprowadzanie kampanii
Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach produkcyjnych agencji Heart&Brain, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko dostarczać treści wysokiej jakości.
Audyt
Optymalizacja
Strategia E-Commerce
Planowanie i przeprowadzanie kampanii

Dopasowujemy odpowiednie narzędzia zarządzania relacjami z klientami w zależności od wielkości marki, jej potrzeb i budżetu. Współpracujemy z liderami rynku, dostarczającymi software dla każdego rodzaju biznesu.

Dzięki analityce na stronie oraz w stosowanych narzędziach, jesteśmy w stanie ocenić zachowania konsumenckie, zidentyfikować miejsca wycieku konwersji, wdrożyć działania zapobiegające zjawisku churn klientów i w ten sposób utrzymać retencję. Oceniamy moment w ścieżce, w którym znajduje się użytkownik i dopasowujemy działania, by maksymalizować jego wartość w czasie (LTV - lifetime value). Pracujemy nad rozwiązaniami mierzenia konwersji offline w punktach stacjonarnych, np. za pomocą Facebook Offline Conversion czy Google Store Visit.

Monitorujemy wyniki w czasie rzeczywistym, by odpowiadać na wyzwania biznesowe. Dzięki skutecznej diagnostyce, możemy odpowiednio reagować na odchylenia od progresu. Pomagamy dopasować prawidłowe, osiągalne, ale jednoczesnie ambitne wskaźniki efektywności, pasujące do charakteru projektu. Usuwamy wskaźniki, które nie są istotne do realizacji celu.

Zastępujemy rozbudowane działy Business Intelligence (BI) lub uzupełniamy brakujące kompetencje analityczne, dostarczając unikatowe rozwiązania data science. Stosujemy autorskie narzędzia do agregowania i analizy danych, wykorzysutjemy uczenie maszyniowe (machine learning), a także prezentujemy je w przystępnej formie.

Stosujemy podejście w modelu AIDA (Attention - zwrócenie uwagi, Interest - wzbudzenie zainteresowania, Desire - wywołanie pożądania i zaufania, Action - wezwanie do akcji, np. zakupu). Dopasowując intensywność działań do każdego etapu, możemy lepiej zarządzać ścieżką zakupową, docierać do odbiorców na wcześniejszych etapach lejka niż konkurencja, precyzyjnie targetować segmenty klientów, prowadzić ich przez całą podróż zakupową i maksymalizować ROAS dla marki.

Dzięki optymalizacji w sieciach reklamowych Facebook, Google, Tik Tok, LinkedIn i innych, nie skupiamy się tylko na części rynku gotowej na zakup, celujemy w mniej ogrzane segmenty, przesuwając je w dół lejka i zapewniając wyższą efektywność kosztową. Mamy pełen obraz niedoszacowania lub przeszacowania uwagi. Możemy zapobiegać wyciekom konwersji, a ponadto, docieramy do dużo szerszego grona niż konkurencja.

Przeprowadzamy audyt stron pod kątem zgodności z wymogami optymalizacji pod wyszukiwarki. Sprawdzamy słowa kluczowe konkurencyjnych stron i tworzymy treści z uwzględnieniem pożądanych fraz. Bierzemy pod uwagę techniczne aspekty webowe, takie jak stronę 404, mapę strony, meta description, breadcrumbsy, richsnippety i pozostałe elementy zapewniające wysokie pozycje w rankingach Google.

Współpracujemy ze zdolnymi designerami w zakresie user experience i user interface. Przy projektach UX korzystamy z zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz przeprowadzamy badania z użytkownikami metodą wędrówki poznawczej. W projektach UI przekładamy wnioski z prac UX designera i dostosowujemy rozwiązania graficzne zgodne z wytycznymi klienta oraz współczesnymi trendami wzornictwa.

Remarketing to najbardziej skuteczny sposób zwiększenia konwersji i ROAS kampanii. Pozwala on szybko budować nowe punkty styku z osobami, które wykonały wcześniej określoną akcję świadczącą o wysokiej intencji zakupowej. Remarketing odgrywa kluczową rolę w odzyskiwaniu porzuconych koszyków, sprzedaży krzyżowej czy też sprzedaży dodatkowej (np. komplementarnych akcesoriów do produktów wcześniej zakupionych lub nowych egzemplarzy produktów po zużyciu poprzednich).

Prowadzimy kampanie w social media, które będąc integralną częścią wielokanałowej komunikacji mają swoją określoną rolę i wykorzystują specyfikę konkretnych kanałów. Działania te są ściśle powiązane z e-commerce i skoncetrowane na generowaniu leadów, konwersji i pozytywnym ROAS.

Dobieramy odpowiednie narzędzia, by zapewnić wartościowy ruch na stronie. Od wczesnych etapów kampanii, poprzez wdrożenie i podtrzymywanie kampanii - jesteśmy na każdym etapie digitalowej transformacji w e-commerce.

Od kreatywnego copyrightingu, poprzez graphic design, sesje zdjęciowe, aż po produkcję treści wideo, interkatywne aplikacje, development stron internetowych i sklepów, ale i materiały POS, DTP oraz inne usługi. Dostarczamy wszelkie treści niezbędne do skutecznego przeprowadzenia krótko i długoterminowych kampanii w e-commerce.

Marketing automation to technologia, która automatycznie zarządza procesami marketingowymi i wielofunkcyjnymi kampaniami w różnych kanałach. Wiadomości są wysyłane automatycznie, zgodnie z zaprogramowanymi regułamiu. Mogą być one definiowane przez szablony, budowane od podstaw lub modyfikowane w trakcie kampanii w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami oprogramowania do automatyzacji procesów marketingowych.

Łączymy performance display, SEM, paid social, afiliate marketing oraz newsletter marketing i dbamy o transparentność w raportowaniu wielokanałowych ścieżek konwersji.

Prowadzimy komunikację always-on, realizaującą cele wizerunkowe i bieżące potrzeby marek z wykorzystaniem influencerów, vloggerów i liderów opinii. Działamy w mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych.

Audyt
Oceniamy bieżące procesy i rozwiązania, sprawdzamy ich zgodność ze standardami i współczesnymi trendami. Tworzymy rekomendacje i wdrażamy nowoczesne digitalowe rozwiązania.
Optymalizacja
Za pomocą data science i nowych technologii pomagamy zoptymalizować procesy i zapewnić większą efektywność kampanii.
Strategia E-Commerce
Jesteśmy grupą ekspertów w zakresie sprzedaży online, czerpiemy wzorce z najlepszych rynkowych praktyk digital marketingu, jak również sami tworzymy innowacyjne rozwiązania w naszym wewnętrznym software house. Tworzymy strategię opartą na doświadczeniu i kreatywności.
Planowanie i przeprowadzanie kampanii
Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach produkcyjnych agencji Heart&Brain, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko dostarczać treści wysokiej jakości.

Dopasowujemy odpowiednie narzędzia zarządzania relacjami z klientami w zależności od wielkości marki, jej potrzeb i budżetu. Współpracujemy z liderami rynku, dostarczającymi software dla każdego rodzaju biznesu.

Dzięki analityce na stronie oraz w stosowanych narzędziach, jesteśmy w stanie ocenić zachowania konsumenckie, zidentyfikować miejsca wycieku konwersji, wdrożyć działania zapobiegające zjawisku churn klientów i w ten sposób utrzymać retencję. Oceniamy moment w ścieżce, w którym znajduje się użytkownik i dopasowujemy działania, by maksymalizować jego wartość w czasie (LTV - lifetime value). Pracujemy nad rozwiązaniami mierzenia konwersji offline w punktach stacjonarnych, np. za pomocą Facebook Offline Conversion czy Google Store Visit.

Monitorujemy wyniki w czasie rzeczywistym, by odpowiadać na wyzwania biznesowe. Dzięki skutecznej diagnostyce, możemy odpowiednio reagować na odchylenia od progresu. Pomagamy dopasować prawidłowe, osiągalne, ale jednoczesnie ambitne wskaźniki efektywności, pasujące do charakteru projektu. Usuwamy wskaźniki, które nie są istotne do realizacji celu.

Zastępujemy rozbudowane działy Business Intelligence (BI) lub uzupełniamy brakujące kompetencje analityczne, dostarczając unikatowe rozwiązania data science. Stosujemy autorskie narzędzia do agregowania i analizy danych, wykorzysutjemy uczenie maszyniowe (machine learning), a także prezentujemy je w przystępnej formie.

Stosujemy podejście w modelu AIDA (Attention - zwrócenie uwagi, Interest - wzbudzenie zainteresowania, Desire - wywołanie pożądania i zaufania, Action - wezwanie do akcji, np. zakupu). Dopasowując intensywność działań do każdego etapu, możemy lepiej zarządzać ścieżką zakupową, docierać do odbiorców na wcześniejszych etapach lejka niż konkurencja, precyzyjnie targetować segmenty klientów, prowadzić ich przez całą podróż zakupową i maksymalizować ROAS dla marki.

Dzięki optymalizacji w sieciach reklamowych Facebook, Google, Tik Tok, LinkedIn i innych, nie skupiamy się tylko na części rynku gotowej na zakup, celujemy w mniej ogrzane segmenty, przesuwając je w dół lejka i zapewniając wyższą efektywność kosztową. Mamy pełen obraz niedoszacowania lub przeszacowania uwagi. Możemy zapobiegać wyciekom konwersji, a ponadto, docieramy do dużo szerszego grona niż konkurencja.

Przeprowadzamy audyt stron pod kątem zgodności z wymogami optymalizacji pod wyszukiwarki. Sprawdzamy słowa kluczowe konkurencyjnych stron i tworzymy treści z uwzględnieniem pożądanych fraz. Bierzemy pod uwagę techniczne aspekty webowe, takie jak stronę 404, mapę strony, meta description, breadcrumbsy, richsnippety i pozostałe elementy zapewniające wysokie pozycje w rankingach Google.

Współpracujemy ze zdolnymi designerami w zakresie user experience i user interface. Przy projektach UX korzystamy z zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz przeprowadzamy badania z użytkownikami metodą wędrówki poznawczej. W projektach UI przekładamy wnioski z prac UX designera i dostosowujemy rozwiązania graficzne zgodne z wytycznymi klienta oraz współczesnymi trendami wzornictwa.

Remarketing to najbardziej skuteczny sposób zwiększenia konwersji i ROAS kampanii. Pozwala on szybko budować nowe punkty styku z osobami, które wykonały wcześniej określoną akcję świadczącą o wysokiej intencji zakupowej. Remarketing odgrywa kluczową rolę w odzyskiwaniu porzuconych koszyków, sprzedaży krzyżowej czy też sprzedaży dodatkowej (np. komplementarnych akcesoriów do produktów wcześniej zakupionych lub nowych egzemplarzy produktów po zużyciu poprzednich).

Prowadzimy kampanie w social media, które będąc integralną częścią wielokanałowej komunikacji mają swoją określoną rolę i wykorzystują specyfikę konkretnych kanałów. Działania te są ściśle powiązane z e-commerce i skoncetrowane na generowaniu leadów, konwersji i pozytywnym ROAS.

Dobieramy odpowiednie narzędzia, by zapewnić wartościowy ruch na stronie. Od wczesnych etapów kampanii, poprzez wdrożenie i podtrzymywanie kampanii - jesteśmy na każdym etapie digitalowej transformacji w e-commerce.

Od kreatywnego copyrightingu, poprzez graphic design, sesje zdjęciowe, aż po produkcję treści wideo, interkatywne aplikacje, development stron internetowych i sklepów, ale i materiały POS, DTP oraz inne usługi. Dostarczamy wszelkie treści niezbędne do skutecznego przeprowadzenia krótko i długoterminowych kampanii w e-commerce.

Marketing automation to technologia, która automatycznie zarządza procesami marketingowymi i wielofunkcyjnymi kampaniami w różnych kanałach. Wiadomości są wysyłane automatycznie, zgodnie z zaprogramowanymi regułamiu. Mogą być one definiowane przez szablony, budowane od podstaw lub modyfikowane w trakcie kampanii w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami oprogramowania do automatyzacji procesów marketingowych.

Łączymy performance display, SEM, paid social, afiliate marketing oraz newsletter marketing i dbamy o transparentność w raportowaniu wielokanałowych ścieżek konwersji.

Prowadzimy komunikację always-on, realizaującą cele wizerunkowe i bieżące potrzeby marek z wykorzystaniem influencerów, vloggerów i liderów opinii. Działamy w mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych.